สมัครสอบ HSK (Step1)
ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 (Paper based test) เปิดรับสมัครได้ด้วยตนเองที่ chinesetest.cn สมัครและแจ้งชำระได้ถึงวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 | (รอบ 17 ตุลาคม 2564 ยังไม่มีกำหนดการเปิดรับสมัคร)

เลือกระดับสมัครสอบ HSK ที่ต้องการด้านล่างเงื่อนไขการรับสมัคร HSK (Paper based test)

เงื่อนไขการรับสมัครมีดังนี้
1. กรุณาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
2. หากยังไม่แจ้งชำระเงินจะถือว่ายังสมัครสอบไม่สำเร็จ
3. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ยกเลิก คืนเงินทุกกรณี ยกเว้นกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ มีคำสั่งจากภาครัฐมิให้จัดกิจกรรม
4. หากท่านไม่มาสอบ สถานะของท่านในวันสอบจะเป็นการขาดสอบเท่านั้น
รับทราบและยอมรับตามเงื่อนไข


รายละเอียด HSK

สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (สอบวัดความรู้โดยข้อเขียน (Paper based test) ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ (Assumption Commercial College (BLCU))

สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (รอบสอบวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ยังไม่เปิดรับสมัคร)รายละเอียดของผู้สมัคร

กรุณากรอกข้อมูลในช่อง * ให้ครบถ้วน

ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร (ภาษาไทย) : *

Name-Surname (English) : *

姓-名(中文) :

วัน/เดือน-ปี เกิด : *

สัญชาติ : *

เลขที่บัตรประชาชน : *

เลขที่ passport :


รายละเอียดที่อยู่

บ้านเลขที่ : *

หมู่บ้าน/คอนโดมีเนียม :

ซอย :

ถนน :

ตำบล/แขวง : *

อำเภอ/เขต : *

จังหวัด : *

รหัสไปรษณีย์ : * (กรุณาใส่เพื่อส่งคะแนนสอบทางไปรษณีย์)

อีเมล์ท่าน : *

เบอร์มือถือท่าน : *

ID line : *


รายละเอียดการศึกษา

จบการศึกษาขึ้นสูงสุด : ต่ำกว่ามัธยมปลาย , มัธยมปลาย , ปริญญาตรี , ปริญญาโท , ปริญญาเอก