สมัครสอบ HSK
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ ภาษาจีน HSK 1-6

กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 (Paper based test) เปิดรับสมัครได้ด้วยตนเองที่ chinesetest.cn สมัครและแจ้งชำระได้ถึงวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 | (รอบ 17 ตุลาคม 2564 ยังไม่มีกำหนดการเปิดรับสมัคร) (รอบ 17 ตุลาคม 2564 ยังไม่มีกำหนดการเปิดรับสมัคร)

@สนามสอบ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ ซอยสาธร 13


สมัครสอบ HSK @สนามสอบ BLCU Bangkok


การสอบ HSK 4-5 Online ที่บ้าน (Home Edition)

ระดับที่เปิดสอบ HSK 4-5 (วันสอบ) วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ระดับละ 60 ท่าน (รอบนี้ผู้สมัครเต็มแล้ว)

@สอบ HSK ระดับ 4-5 Online ที่บ้านของผู้สอบ


สมัครสอบ HSK 4-5 Online ที่บ้าน (Home Edition)