สมัครสอบ HSK
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ ภาษาจีน HSK 1-6 (Paper based test)

กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 (Paper based test สอบที่สนามสอบ) สมัครที่ http://www.blcubangkok.com/blcuhsk.php เท่านั้น

หมายเหตุ : เปิดรับสมัครสอบเฉพาะระดับ HSK 2-5
(* รอบ 26 มีนาคม 2565 ยังไม่มีกำหนดการเปิดรับสมัคร)

@สนามสอบ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ ซอยสาธร 13


สมัครสอบ HSK @สนามสอบ BLCU Bangkok


การสอบ HSK 4-5 Online ที่บ้าน (Home Edition)

ระดับที่เปิดสอบ HSK4,5 + HSKK (รอบต่อไป) วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัคร(จำกัดจำนวน) ที่ระดับละ 60 ท่าน ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 7 กุมภาพันธ์ 2565 ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน

@สอบ HSK ระดับ 4-5 Online ที่บ้านของผู้สอบ


สมัครสอบ HSK 4-5 Online ที่บ้าน (Home Edition)