Welcome to Blcu Bangkok


ปฎิทินตารางเรียน 2016
กำหนดวันสอบ HSK ประจำปี 2562 | ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 สอบ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2018-19/ตารางสอบ HSK'18 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 


เปิดหลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจ ทางเลือกใหม่สำหรับคนไทย
เรียนเป็นระบบตามหลักสูตรและมาตรฐาน ของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
ครูสอนมาจากกรุงปักกิ่ง ซึ่งผ่านการฝึกอบรมให้สอนคนต่างชาติโดยเฉพาะหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจสำหรับบุคลลทั่วไป
ตารางเรียนรุ่นต่อไป
ชั้นปีการศึกษาที่ 1 เทอม 1 และ ชั้นปีการศึกษาที่ 2 เทอม 1
เรียนรอบ วันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ เปิดเรียน วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

ชั้นปีการศึกษาที่ 1 เทอม 2
เรียนรอบ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เปิดเรียน วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561

* หมายเหตุ : เปิดรับสมัครตั้งแต่ มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

เชิญฟังแนะแนวการศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 และ วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 261 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 16.00 น.
ที่ตึกมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เลขที่ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  Download ใบสมัคร

 เป้าหมายของหลักสูตร

     เพื่อพัฒนาบุคคลที่เป็นนักธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ภาษาจีนด้านธุรกิจอย่างถ่องแท้ ให้เข้าใจสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศจีน เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ด้านธุรกิจหรืออื่น ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย

 การศึกษาในหลักสูตร
ปีการศึกษาที่ 1 (400 ชั่วโมง) หน่วยกิต
รวมทักษะการใช้ภาษาจีนระดับต้น 12
การฟังเข้าใจภาษาจีนระดับต้น 4
การอ่านเข้าใจภาษาจีนระดับต้น 4

ปีการศึกษาที่ 2 (400 ชั่วโมง) หน่วยกิต
รวมทักษะการใช้ภาษาจีนระดับกลาง 12
การฟังเข้าใจภาษาจีนระดับกลาง 4
การอ่านเข้าใจภาษาจีนระดับกลาง 4

ปีการศึกษาที่ 3 (400 ชั่วโมง) หน่วยกิต
ภาษาจีนทางธุรกิจ 8
การเขียนทางธุรกิจ 6
การสนทนาทางธุรกิจ 6

ปีการศึกษาที่ 4 (400 ชั่วโมง) หน่วยกิต
การสื่อสารภาษาจีนทางธุรกิจ 4
การอ่านเข้าใจบทความทางเศรษฐศาสตร์ 3
รวมทักษะการใช้ภาษาจีนระดับสูง 4
หลักเศรษฐศาสตร์ 2
เศรษฐกิจประเทศจีน 1
การใช้งานภาษาจีนด้วยคอมพิวเตอร์ 1
การแปลไทย - จีน 5

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครที่ไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาจีนสามารถเข้าศึกษาเริ่มต้นจาก ปี 1
 2. ผู้สมัครที่มีความรู้พื้นฐานภาษาจีน สามารถเข้าสอบเทียบมาตรฐานเพื่อเข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 หรือภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลของการสอบเทียบระดับ

 เวลาการศึกษา

 • หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษามี 20 สัปดาห์ หนึ่งสัปดาห์ เรียน 10 ชั่วโมง รวม 400 ชั่วโมงเรียนต่อปี
 • มีสองรอบให้เลือก รอบวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และรอบวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์
 • วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เรียนเวลา 18.30 น. - 21.30 น.
 • วันศุกร์ เรียนเวลา 18.00 น. - 22.00 น.
 • วันเสาร์ เรียนเวลา 17.30 น. - 21.30 น.

หมายเหตุ : เวลาเรียน 400 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา รวมวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ที่ประกาศโดยทางการไทยและจีน

 ค่าใช้จ่าย

 • ค่าเข้าเป็นนักศึกษา 2,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
 • ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ 42,000 บาท (ไม่รวมค่าหนังสือ)

 การสมัครเรียน

สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเตรียมเอกสารประกอบดังนี้

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 8 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • วุฒิบัตรการศึกษามัธยมปลายหรือสูงกว่า
 • ใบรับรองผลการสอบ HSK ถ้ามี

 ติดต่อสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ
ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้

หรือ

แฟกซ์ใบสมัครมาที่ หมายเลข 0-2675-6174
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2211-6699 หรือ 0-2212-5314


 ตารางเรียนรุ่นต่อไป

 • ชั้นปีการศึกษาที่ 1 เทอม 1 และ ชั้นปีการศึกษาที่ 2 เทอม 1
  เรียนรอบ วันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ เปิดเรียน วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

 • ชั้นปีการศึกษาที่ 1 เทอม 2
  เรียนรอบ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เปิดเรียน วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561

  * หมายเหตุ : เปิดรับสมัครตั้งแต่ มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

  เชิญฟังแนะแนวการศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 และ วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 261 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 16.00 น.
  ที่ตึกมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เลขที่ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120


   ดาว์นโหลดใบสมัคร หลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป

       * ใบสมัคร (หลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป)


Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU