Welcome to Blcu Bangkok


ปฎิทินตารางเรียน 2019
กำหนดวันสอบ HSK ประจำปี 2562 | ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 / เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2019/ตารางสอบ HSK'18 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 


มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่งจัดโครงการอบรมครูภาษาจีนชาวไทยระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562

  Download ใบสมัคร


เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูชาวไทย จึงจัดให้มีโครงการอบรมครูภาษาจีนชาวไทยเป็นระยะเวลา4สัปดาห์ ณ มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง กิจกรรมดังกล่าวทั้งหมด มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่งเป็นผู้จัดหลัก สำนักงานรับนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่งประจำประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบ ด้วยมีมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพช่วยประสานงาน เนื้อหาการอบรมมีดังนี้ ความสามารถในการสอนภาษาจีน วิธีการสอนและเทคนิคการสอน ประเทศจีนปัจจุบัน วัฒนธรรมและประเพณีจีน ฝึกสอน จำลองการสอนในชั้นเรียน เป็นต้น เพื่อพัฒนาความสามารถและความเข้าใจในการสอนภาษาจีนของครูภาษาจีนชาวไทย และยกระดับความสามารถในการสอนและการจัดการชั้นเรียน

ระยะเวลาในการอบรม
 วันที่ 8 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562
จำนวนผู้เข้าร่วม
 50 คน
ระยะเวลาปิดรับสมัคร
 วันที่ 22 มีนาคม 2562
 (เนื่องจากเวลากระชั้นชิด ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารโดยด่วน ปิดรับสมัครเมื่อเต็ม)
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
 ครูสอนภาษาจีนชาวไทย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เน้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นหลัก
ค่าใช้จ่าย
  • ค่าอบรม เอกสารประกอบการอบรม ที่พัก อาหาร ค่าทัศนศึกษาขณะพำนักอยู่ประเทศจีน ผู้จัดเป็นผู้รับผิดชอบ

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน วีซ่า ค่าประกันและค่าสมัคร ทั้งหมด 25,000 บาท ครูผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ : ค่าตั๋วเครื่องบินเป็นการประมาณไว้เบื้องต้น โครงการจะอิงราคาตั๋วปัจจุบันเป็นหลัก ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
เอกสารที่ใช้สมัคร
ใบสมัคร(เอกสารต้องมีลายเซ็นผู้อำนวยการและตราประทับแนบมาด้วย) สำเนาหนังสือเดินทาง ใบประกอบวิชาชีพครู(มีตราประทับ) ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและเอกสารผ่านทางไปรษณีย์หรือมาส่งเอกสารด้วยตัวเองที่สำนักงานมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพได้
ติดต่อ
มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ
ที่อยู่ : 101 ซอยสาทร13 ถนนสาทร เขตสาทร กรุงเทพ 10120
E-mail : blcubangkok@hotmail.com
ติดต่อ : คุณประภัสสร ล้ำวาสนา , คุณวิลาวัลย์ ชื่นทรวง
โทรศัพท์: 02-2116699 02-2125314

การชำระเงิน: กรุณาโอนเงินมาที่ :
1. ธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ(BLCU)
สาขาโรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ เลขที่บัญชี 186-101218-3

2. ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ(BLCU)
สาขาสาทร เลขที่บัญชี 681-2-08583-0
การโอนค่าโครงการ
หลังผู้เข้าร่วมได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว โปรดโอนค่าโครงการภายในเวลาที่กำหนด และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล์ blcubangkok@hotmail.com เพื่อโครงการจะดำเนินการซื้อตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ :
1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ทางฮั่นปั่นเป็นผู้กำหนด หลังผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้
2. เอกสารที่ใช้ประกอบการทำวีซ่า
3. แบบฟอร์มทำวีซ่า
4. สำเนาหนังสือเดินทาง
5. รูปถ่าย2นิ้ว พื้นหลังสีขาว2ใบ


 ดาว์นโหลดใบสมัคร

     * ใบสมัคร มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่งจัดโครงการอบรมครูภาษาจีนชาวไทยระดับมัธยมศึกษา


Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU