Welcome to Blcu Bangkok
กำหนดวันสอบ HSK ประจำปี 2562 | ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 / เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2019/ตารางสอบ HSK'18 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
ค่ายเยาวชนชาวจีนโพ้นทะเล “ค้นหารากกำเนิดจีน” ศิลปะการแสดงงิ้วจีน
ประจำปี 2561 โดยมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง

 แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมค่ายฤดูร้อน “ค้นหารากกำเนิด” มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง

ค่ายเยาวชนชาวจีนโพ้นทะเล “ค้นหารากกำเนิด” การแสดงงิ้วจีนประจำปี พ.ศ. 2561 จัดขึ้นโดยคณะรัฐบาลสำนักงานชาวจีนโพ้นทะเลแห่งประเทศจีน โดยมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่งเป็นเจ้าภาพจัดงาน โครงการนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสและเข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมมากมายหลากหลาย ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสรับรู้ความลึกซึ้งในวัฒนธรรมโบราณและเข้าใจถึงแก่นแท้ของศิลปะวัฒนธรรมการแสดงงิ้วจีนแบบดั่งเดิม ซึ่งทำให้จิตใจของทุกคนได้ปลูกฝังไปด้วยพลังแห่งอารยธรรมจีน เพื่อให้ทุกคนยอมรับและเกิดความรู้สึกได้กลับคืนมาตุภูมิอีกครั้ง พร้อมทั้งจุดประกายให้ทุกคนเกิดภาคภูมิใจในชนชาติของตนเอง และอาศัยวัฒนธรรมจีนเพื่อค้นหารากเดิมของตัวเองให้เจอ เพราะเรามีสายเลือดเดียวกัน และมีความหวังเดียวกัน ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่งจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมัธยมชาวจีนโพ้นทะเลเชื้อสายจีนได้ร่วมสัมผัสกิจกรรมการแสดงงิ้วจีน ในโครงการ “ค้นหารากกำเนิดจีน” ที่แสนยากจะลืมเลือนเป็นเวลาทั้งหมด 10 วัน (สองสัปดาห์)

วันและเวลาจัดกิจกรรม
วันที่ 12-25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 (เป็นเวลาทั้งหมด 14 วัน)

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
  1. ถือหนังสือเดินทางต่างชาติหรือมีหลักฐานที่พักถาวร อายุระหว่าง 12-18 ปี (อายุนับถึงวันแรกของการเปิดค่าย) มีสุขภาพแข็งแรง
  2. มีพื้นฐานภาษาจีนและเป็นเยาวชนชาวจีนโพ้นทะเลที่มีความชอบเกี่ยวกับศิลปะการแสดงงิ้วจีน
  3. ถ้าเคยเข้าร่วมค่ายฤดูร้อน “ค้นหารากกำเนิดจีน” มาแล้ว ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อยหนึ่งปีจึงสามารถเข้าร่วมอีกได้
จำนวนคนที่รับสมัคร
80 คน (จำนวนนี้รวมอาจารย์ผู้ดูแล 8 คน นักเรียน 10 คน ต่ออาจารย์ผู้ดูแล 1 คน)

รูปแบบการสมัครและค่าใช้จ่าย
  1. โรงเรียนภาษาจีนและโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับการยอมรับจากฝ่ายเจ้าภาพการจัดค่ายและได้รับการแนะนำจากหน่วงงานสมาคมชาวจีนโพ้นทะเลให้ลงสมัคร
  2. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่าประกันการเดินทาง ค่าวีซ่า ทางผู้สมัครและอาจารย์ผู้ดูแลต้องรับผิดชอบเอง สำหรับค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวจะรับผิดชอบโดยคณะรัฐบาลสำนักงานชาวจีนโพ้นทะเลแห่งประเทศจีน
  3. วันสุดท้ายของการสมัคร วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 หลักจากวันสิ้นสุดการรับสมัครจะต้องนำข้อมูลของผู้สมัครและอาจารย์ผู้ดูแลบันทึกลงในเว็บไซต์คณะรัฐบาลสำนักงานชาวจีนโพ้นทะเลแห่งประเทศจีน

รายละเอียดกิจกรรมค่ายเยาวชนชาวจีนโพ้นทะเล กฐค้นหารากกำเนิดจีนกฑ ศิลปะการแสดงงิ้วจีน ปี 2561

วันที่

        เวลา

                                              กิจกรรม

                         รายการ

         สถานที่

   วันที่ 12 ส.ค

(วันอาทิตย์)

เดินทางถึงประเทศจีน  เดินทางเข้าที่พัก  แจกบัตรรับประทานอาหาร  บัตรนักเรียน เดินเที่ยวทำความคุ้นเคยกับมหาวิทยาลัย รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารในมหาวิทยาลัย

 วันที่ 13 ส.ค

(วันจันทร์)

เช้า

บรรยายการเปิดค่าย

รอกำหนดการ

พิธีเปิดค่าย

รอกำหนดการ

เที่ยง

ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง

รอกำหนดการ

บ่าย

ความรู้เบื้องต้นศิลปะละครงิ้ว

ห้องเรียนแต่ละคลาส

 

รับประทานอาหารเย็น

โรงอาหารนักเรียน

กลางคืน

พักผ่อน

 

    วันที่ 14 ส.ค

(วันอังคาร)

เช้า

ภาพวาดจีน

ห้องเรียนแต่ละคลาส

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง

โรงอาหารนักเรียน

บ่าย

การถักเชือกจีน

ห้องเรียนแต่ละคลาส

 

รับประทานอาหารเย็น

โรงอาหารนักเรียน

กลางคืน

ฟังการบรรยายและแข่งขันความรู้ด้าน กฐหนึ่งเขตหนึ่งเส้นทางกฑ

ห้องเรียนแต่ละคลาส

    วันที่ 15 ส.ค

(วันพุทธ)

เช้า

เที่ยวชมกำแพงเมืองจีน

 

เที่ยง

ลิ้มรสเป็ดปักกิ่งต้นตำหรับเฉวียนจวี้เต๋อ

 

บ่าย

เที่ยวชมสนามกีฬารังนก

 

 

รับประทานอาหารเย็น

โรงอาหารนักเรียน

กลางคืน

พักผ่อน

 

   วันที่ 16 ส.ค

(วันพฤหัส)

เช้า

วิชาศิลปะงิ้วจีน

ห้องเรียนแต่ละคลาส

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง

โรงอาหารนักเรียน

บ่าย

เทคนิคการการแสดงงิ้วและการแสดงบนเวที

ห้องเรียนแต่ละคลาส

 

รับประทานอาหารเย็น

โรงอาหารนักเรียน

กลางคืน

ออกแบบรายการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการฝึกซ้อม

ห้องเรียนแต่ละคลาส

   วันที่ 17 ส.ค

(วันศุกร์)

เช้า

เที่ยวชมพระราชวังฤดูร้อน

 

เที่ยง

อาหารจานเด็ด

 

บ่าย

เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติกว๋อจื่อเจี้ยน

 

 

รับประทานอาหารเย็น

โรงอาหารนักเรียน

กลางคืน

พักผ่อน

 

 วันที่ 18 ส.ค

(วันเสาร์)

เช้า

ภู่กันจีน

ห้องเรียนแต่ละคลาส

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง

โรงอาหารนักเรียน

บ่าย

กิจกรรมวาดภาพบนพัด

ห้องเรียนแต่ละคลาส

 

รับประทานอาหารเย็น

โรงอาหารนักเรียน

กลางคืน

การฝึกซ้อมการแสดง

ห้องเรียนแต่ละคลาส

 วันที่ 19 ส.ค

(วันอาทิตย์)

เช้า

ศิลปะการต่อสู้

สนามหญ้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง

โรงอาหารนักเรียน

บ่าย

ศิลปะการตัดกระดาษจีน

 

 

รับประทานอาหารเย็น

โรงอาหารนักเรียน

กลางคืน

พักผ่อน

 

 วันที่ 20 ส.ค

(วันจันทร์)

เช้า

วิชาศิลปะงิ้วจีน

ห้องเรียนแต่ละคลาส

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง

โรงอาหารนักเรียน

บ่าย

กิจกรรมห่อเกี๊ยวจีน

รอกำหนดการ

 

รับประทานอาหารเย็น

โรงอาหารนักเรียน

กลางคืน

รายงานการแบ่งกลุ่มการแสดง

 

 วันที่ 21 ส.ค

(วันอังคาร)

เช้า

เที่ยวชมเทียนอันเหมินและวังต้องห้าม

 

เที่ยง

อาหารจานเด็ด

 

บ่าย

เที่ยวชมเขตศิลปะ798

 

 

รับประทานอาหารเย็น

โรงอาหารนักเรียน

กลางคืน

พักผ่อน

 

  วันที่ 22 ส.ค

   (วันพุทธ)

เช้า

การวาดภาพหน้ากากจีน

 

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง

โรงอาหารนักเรียน

บ่าย

แข่งขันความรู้ด้านวัฒนธรรมจีนและประวัติศาสตร์จีน

 

 

รับประทานอาหารเย็น

โรงอาหารนักเรียน

กลางคืน

รายงานการแบ่งกลุ่มการแสดง

 

 

   วันที่ 23 ส.ค

   (วันพฤหัส)

เช้า

ชมการแสดงงิ้วจีน

 

เที่ยง

อาหารจานเด็ด

 

บ่าย

การแสดงกังฟู

 

 

อาหารจานเด็ด

 

กลางคืน

การแสดงกายกรรม

 

   วันที่ 24 ส.ค

   (วันศุกร์)

           เช้า

ฝึกซ้อมใหญ่พร้อมการแต่งหน้า

ห้องเรียนแต่ละคลาสห้องเรียนแต่ละคลาส

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง

โรงอาหารนักเรียน

บ่าย

พิธีปิดค่ายและการแสดง

รอกำหนดการ

 

รับประทานอาหารเย็น

โรงอาหารนักเรียน

กลางคืน

เก็บของเตรียมกระเป๋าเดินทาง

 

 วันที่ 25 ส.ค

    (วันเสาร์)

เดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยหมายเหตุ : ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยหรือเหนือการคาดหมาย เช่น อากาศ หรือ การจราจร ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนเวลาหรือเนื้อหาการเรียนการสอน ทางเราจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด

การจัดสรรที่พักและการรับประทานอาหาร
การรับประทานอาหารอันดับแรกคือความสะอาด สารอาหาร และความอร่อย สามารถทานผสมกันหลากหลาย เพื่อให้เห็นถึงความโดดเด่นด้านอาหารจีน และยังจัดให้มีอาหารแนวตะวันตกอย่างเหมาะสมอีกด้วย สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการด้านอาหารเป็นพิเศษทางเราจะทำการสำรวจเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน สำหรับที่พักจะพักหอพักภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อ
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ(BLCU)
101 ซอยสาทร13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 02-2116699
email: luqiaoling55@gmail.com
คุณประภัสสร ล้ำวาสนา
คุณวิภาวรรณ ชื่นทรวง แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมค่ายฤดูร้อน “ค้นหารากกำเนิด” มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง


Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU