ขอยกเลิกการจัดสอบวัดระดับ HSK ในวันที่ 9 มกราคม 2564

Time 2021-01-09 11:51:13 น. ,  View (517)

 

 


อ้างถึง ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15)
      เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในบางเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องนั้น   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร   จึงมีมติให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการ     เกิดโรค ในการนี้รวมถึงอาคารสถานที่ของโรงเรียน   ห้ามจัดการเรียนการสอน  การสอบ การฝึกอบรม หรือกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เว้นการดำเนินการสื่อสารทางไกลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  ตั้งแต่วันที่ 2 -17 มกราคม 2564
 
    ดังนั้นศูนย์สอบโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU) ขอยกเลิกการจัดสอบวัดระดับ HSK  ในวันที่ 9 มกราคม 2564 ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร ดังกล่าวข้างต้น 
 ทั้งนี้ทางศูนย์สอบได้กำหนดการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบดังนี้
 
1. ท่านที่มีความประสงค์ต้องการรับเงินค่าสมัครสอบคืน กรุณาแจ้ง ชื่อ นามสกุล เลขที่สอบ และหมายเลขบัญชีมาที่ blcubangkok@hotmail.com  หรือ
2. ท่านที่ต้องการเลื่อนการสอบมาเป็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564  กรุณาแจ้งความจำนงโดยด่วน เพื่อศูนย์สอบดำเนินการ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2564 พร้อมชื่อ นามสกุล เลขที่สอบมาที่  blcubangkok@hotmail.com   
 

 


กิจกรรมล่าสุดของเรา
โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทยระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทยระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ประจำปี 2565 Online ผ่าน Zoom Meeting (1952)

อ่านเพิ่มเติม

บรรยากาศการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ครั้งที่ 3

บรรยากาศการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ครั้งที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรม ปักกิ่ง กรุงเทพฯ (331)

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์สอบ BLCU Bangkok เป็น 1 ใน 25 ศูนย์สอบของเอเชีย ที่ได้รับรางวัล ศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน HSK ที่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2021

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2022 ที่ผ่านมา Chinese Test International ได้ประกาศรายชื่อศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน HSK ที่ยอดเยี่ยมประจำปี 2021 อย่างเป็นทางการ (137)

อ่านเพิ่มเติม