ตารางสอบ HSK'2021
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯตารางสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระบบข้อเขียน
ประจำปี พ.ศ. 2564 (HSK)


ตารางสอบ HSK 2021

* เนื่องจากอยู่ในช่วงวันหยุดเทศกาลของประเทศจีน การประกาศผลคะแนนจะล่าช้าไป 1 สัปดาห์

วันปิดรับสมัครสอบ
  • 1. การสมัครด้วยตนเองทางออนไลน์ทาง chinesetest.cn จะปิดรับสมัครตามวันที่ตารางกำหนด

  • 2. การให้ศูนย์สอบเป็นผู้สมัครให้ จะปิดรับสมัครก่อนวันสอบ 30 วัน