ตารางสอบ HSK'2022
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯตารางสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระบบข้อเขียน
ประจำปี พ.ศ. 2565 (HSK)


ตารางสอบ HSK 2022

* การประกาศผลคะแนนล่าช้า 1 สัปดาห์ เนื่องจากวันหยุดราชการของประเทศจีน

หมายเหตุ
การสมัครด้วยตนเองทางออนไลน์ www.chinesetest.cn และ www.blcubangkok.com จะปิดรับสมัครตามวันที่ตารางกำหนด