Welcome to Blcu Bangkok
Facebook Blcubangkok คู่มือการสมัคร HSK Online
แผนที่ศุนย์สอบ HSK
กำหนดวันสอบ HSK ประจำปี 2562 | ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 / เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2019/ตารางสอบ HSK'18 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา

วิธีการสมัคร HSK ออนไลน์
1. เข้า website http://www.chinesetest.cn/


2. กด New User เพื่อสมัคร Account ของตัวเอง


3. กรอก E-mail และตั้งรหัสผ่าน (อย่างน้อย 6 ตัวขึ้นไป)


กรุณาตอบคำถามในช่องให้ครบตามกำหนด แล้วกดปุ่ม Submit ด้านล่าง


กรุณาจำรหัสและE-mail ที่คุณสมัครไว้ เพื่อกลับเข้ามาพิมพ์ใบเข้าห้องสอบทีหลัง
4. หลังจากนั้นหน้าจอจะปรากฏหน้าจอนี้ขึ้น ให้กดคำว่า Register Now


5. ให้กดเลือกระดับที่จะสมัคร ซึ่งทางศูนย์เปิดรับสมัคร (เปิดรับสมัครสอบทุกระดับ ตามภาพ)


6. กรุณาเลือก
  1. Continents: Asia
  2. Country/Region: Thailand
  3. Test Center: Assumption Commercial College (BLCU)
  4. Test Date: 2011-05-22
  5. กด Submit


7. กรุณากรอกคำถามให้ครบทุกช่อง (กรุณาใช้ข้อมูลจริงในการกรอกสมัคร และ ตรวจสอบให้ถูกต้อง ทางศูนย์ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในภายหลัง) หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Next Step

Name : Mr./Ms./Mrs. ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษเท่านั้นไม่สลับนามสกุลไว้ข้างหน้า เช่น Mr.Boon Yindee

Chinese name: ตัวจีนเท่านั้น เช่น (ไม่ใช่ Pinyin) กรุณากรอกที่อยู่ให้ครบและละเอียด มิฉะนั้นทางศูนย์จะไม่ส่งผลสอบให้ในกรณีที่ผู้สมัครจ่ายเงินค่าส่งไปรษณีย์แล้วก็ตาม


8. กรุณากดปุ่ม Browse เลือกไฟล์รูปที่ต้องการ
ไฟล์รูปถ่ายต้องเป็นนามสกุล JPEG ,GIF หรือ PNG เท่านั้น
ขนาดมาตรฐานของไฟล์คือ 180 pixels X 240 pixels
(ขนาดรูปห้ามเกิน 100KB กรุณาใช้รูปถ่ายสุภาพ หน้าตรง
ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ แว่น) / กดปุ่มUpload9. กดปุ่ม Next Step เพื่อทำขั้นตอนต่อไป


10. ตรวจสอบชื่อและข้อมูลอื่น ถ้าถูกต้อง กรุณากดยืนยัน Confirm and submit หากไม่ถูกต้องกรุณากดปุ่ม Previous เพื่อกลับไปแก้ไข


11.หลังจากกดปุ่มยืนยันแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอนี้เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเสร็จสิ้นการสมัคร

12. หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครออนไลน์แล้ว ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคารที่ทางศูนย์เป็นผู้กำหนด

รายละเอียดการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี “โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ(BLCU)”
เลขที่บัญชี 186-101-218-3 ธนาคารทหารไทย TMB สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
หรือบัญชี 681-2-08583-0 ธนาคารกสิกรไทย KBANK สาขา สาทร
*** กรุณาแฟกซ์สำเนาการชำระเงินมาที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-675-6174
หรือ ส่งมาที่ blcubangkok@hotmail.com
พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ระดับที่สมัคร มาให้ชัดเจน


หากศูนย์สอบไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบของผู้สมัครได้
ศูนย์สอบจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การสอบ HSK


13. หลังจากนั้นผู้สมัครสามารถ Download บัตรที่นั่งสอบ และ print เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในการเข้าสอบได้ก่อนการสอบจะเริ่มขึ้น7 วัน ได้ในเว็บไซต์ http://www.chinesetest.cn/ ซึ่งผู้สมัครต้องทำการ Log in Account ของผู้สมัครเองก่อน

14. ในกรณีผู้สมัครสอบไม่สามารถเข้าสอบได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางศูนย์สอบขอสงวนสิทธิ์คืนค่าสมัครให้แก่ผู้สมัคร

15. วันสอบผู้สมัครต้องนำบัตรที่นั่งสอบ และแสดงหลักฐานแสดงตนที่มีรูป อย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทาง, บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปแสดงหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ เพื่อเข้าห้องสอบมิฉะนั้น ทางศูนย์สอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบจนกว่าผู้สมัครจะหามาแสดงได้ก่อนเวลาสอบ

16. ในกรณีผู้สมัครมาสายเกิน 30 นาที ทางศูนย์สอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

17. กรุณาเตรียม ดินสอ 2 B ขึ้นไป, ปากกาและยางลบมาเองเพื่อทำข้อสอบ

18. หลังจากสอบเสร็จประมาณ 1 เดือน ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคะแนนในเว็บไซต์ http://www.chinesetest.cn/ ได้ และผลสอบจะส่งให้แก่ผู้สมัครสอบภายใน 2 เดือน นับจากวันที่สอบ ตามที่อยู่ที่ผู้สมัครได้กรอกไว้ไห้ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินค่าส่งไปรษณีย์ ที่อยู่ไม่ชัดเจน เป็นต้น ทางศูนย์ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลให้ และผู้สมัครต้องมารับผลที่ศูนย์เอง

หมายเหตุ ทางศูนย์สอบขอสงวนสิทธิ์ออกใบแจ้งผลสอบใหม่ในกรณีสูญหาย ชำรุด เปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ซึ่งไม่ใช่ความผิดจากทางศูนย์สอบ ในกรณีที่ผู้สอบยังไม่ได้ผลสอบและทางศูนย์สอบได้ส่งไปรษณีย์ไปแล้ว กรุณาเช็คกับทางไปรษณีย์เขตของผู้สมัครก่อนวิธีการตรวจสอบผลสอบทาง Website
กรุณาเข้า Website http://www.chinesetest.cn/
กด Score ด้านขวามือของหน้าเว็บ Webpage

Admission Ticket No. : Hxxxxxxxxxxxxxxxxx (เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ)
Name : ชื่อภาษาจีน
Validation Code : กรอกตามเลขที่ปรากฎ
 คู่มือการสอบ HSK Test ภาษาจีนและอังกฤษ
 แบบทดสอบ HSK Test ภาษาจีนระดับ 3
 แบบทดสอบ HSK Test ภาษาจีนระดับ 4
 แบบทดสอบ HSK Test ภาษาจีนระดับ 5
 แบบทดสอบ HSK Test ภาษาจีนระดับ 6
 แผนที่สถานที่สอบและรับสมัคร HSK
 (โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ)

Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU