ผู้สมัครสอบ HSK
สอบออนไลน์ที่บ้าน (Home Edition)


  •   เลือกระดับ HSK >> 
  • HSK 4
  • HSK 5
No.
ผู้สมัคร (ระดับ HSK)
สถานะเอกสาร
No.
ผู้สมัคร (ระดับ HSK)
สถานะเอกสาร

ระดับ HSK
ค่าสอบวัด (บาท)
จำนวนรับ (ท่าน)
สมัครสำเร็จ (ท่าน)
HSK 4
1,560
60
60 เต็มแล้ว
HSK 5
2,080
60
60 เต็มแล้ว