ปฎิทินตารางเรียน/สอบ
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ตารางเรียนภาษาจีนธุรกิจต่อยอดปริญญาตรี
ระยะเวลาเรียน 6 กันยายน พ.ศ. 2564 - 22 มกราคม พ.ศ. 2565 

ตารางเรียน 2021-2022
เทอม 2 ปีการศึกษา 2564 - 2565 

ตารางสอบ HSK 2565 วัดระดับความรู้ภาษาจีนระบบข้อเขียน
ประจำปี พ.ศ. 2565(HSK) 

ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (HSK 1 – HSK 6)
เดือนมีนาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2565 / เรียนวันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น. 

ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด (เน้นการสนทนาทางธุรกิจ)
นักเรียน ระดับต้น Level 1 และระดับกลาง Level 1 / ระดับต้น Level 2 และระดับกลาง Level 2 

ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด
ระดับต้น/ระดับกลาง 2 (เรียนที่สถาบัน วันอาทิตย์ เวลา 14.00-17.00 น.) 

ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด
ระดับต้น/ระดับกลาง 3 (เรียนออนไลน์วันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น.)