ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ(เร่งรัด)
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจเร่งรัด ระดับต้น/ระดับกลาง 3 (อาจารย์ สวี่หย่าลี่)  เรียนออนไลน์วันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น.
ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจเร่งรัด ระดับต้น/ระดับกลาง 3 (อาจารย์ สวี่หย่าลี่)  เรียนออนไลน์วันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น.