หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด
(เน้นการสนทนาทางธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจเร่งรัด หลักสูตรระดับต้น/ระดับกลาง/ระดับสูง level 1


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด (เน้นการสนทนาทางธุรกิจ)
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด (เน้นการสนทนาทางธุรกิจ)
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด (เน้นการสนทนาทางธุรกิจ)