แจ้งการชำระเงิน (นักศึกษาปัจจุบัน)
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

แจ้งชำระค่าเล่าเรียนของ นักศึกษาปัจจุบัน

ชื่อ-นามสกุลของท่าน : *

เบอร์มือถือท่าน : *รายละเอียดหลักสูตรของท่าน

กรุณากรอกข้อมูลในช่อง * ให้ครบถ้วน


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (ต่อยอดปริญญาตรี)


หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจเร่งรัด(เน้นการสนทนา)รายละเอียดการโอนเงินชำระค่าเล่าเรียน
Promotion ส่วนลด 500 บาท เฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน

โอนที่ธนาคาร : *

จำนวนเงินที่ชำระเข้ามา : *
   54,000 เหลือ 53,500 ชำระภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2022 (เฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน)


   42,000 เหลือ 41,500 บาท ชำระภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2022 (เฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน)
   12,000 เหลือ 11,500 บาท ชำระภายใน 5 กุมภาพันธ์ 2022 (เฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน)

ต้องการรับใบเสร็จรูปแบบใด : *

ใบเสร็จรับเงิน


ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี


ไม่ต้องการรับใบเสร็จรับเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) :

แนบไฟล์ (Slip Banking) : *
* กรุณาแนบไฟล์ สำเนาใบโอนเงินค่าเล่าเรียน .jpg หรือ .pdfค่าธรรมเนียมการเรียน/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หลักสูตร

จำนวนเงิน/บาท

ภาษาจีนธุรกิจ(ต่อยอดปริญญาตรี)

54,000

- เรียนบางรายวิชา 3 ชั่วโมง/สัปดาห์

12,600

- เรียนบางรายวิชา 4 ชั่วโมง/สัปดาห์

16,800

- เรียนบางรายวิชา 7 ชั่วโมง/สัปดาห์

29,400

กรณีไม่ผ่านการวัดผลรายวิชา/วิทยานิพนธ์

- สอบซ่อมต่อรายวิชา

1,500

- สอบซ่อมการสัมภาษณ์วิทยานิพนธ์

5,000

- เขียนวิทยานิพนธ์ใหม่

15,000

ค่ารักษาสภาพนักศึกษาต่อภาคเรียนละ (พักการเรียน (Drop))

1,000

ภาษาจีนทั่วไป (วันอาทิตย์) HSK 1-6

12,000