ตารางเรียนรายวิชา
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ระยะเวลาเทอมการศึกษา
ระยะเวลาเรียน 27 กุมภาพันธ์ - 16 กรกฏาคม 2566

ตารางเรียนมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง วิทยาลัยกรุงเทพ
ระยะเวลาเรียน 27 กุมภาพันธ์ - 16 กรกฏาคม 2566