หลักสูตรระยะสั้นปรับพื้นฐานภาษาจีน

 


เรียนที่สถาบัน สัปดาห์ละ 3 วัน
วันอังคาร, วันพฤหัส เรียนเวลา 18:30 น. - 21:30 น.
วันเสาร์ เรียนเวลา 17:30 น. - 21:30 น.


Update Time : 2021-02-19 13:03:27 น. ,  View (4866)


 

เป้าหมายของหลักสูตร

เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้และทักษะภาษาจีน และต้องการปรับพื้นฐานทักษะการใช้ภาษาจีน ด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนอย่างเร่งรัด ให้สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อเตรียมตัวสมัครศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประทศจีน หรือการสมัครขอทุนการศึกษา

 

เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตรออกแบบตามแผนแม่บทภาษาจีน ให้มีทักษะภาษาจีน ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในระดับต้น สามารถเรียนต่อยอดปริญญาตรีปี 1 เทอม 1 ที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ ได้โดยไม่ต้องสอบวัดระดับอีก

 

การจัดการเรียนการสอน

สอนโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาจีนให้คนต่างชาติ

 

ระยะเวลาในการเรียน

จำนวน 200 ชั่วโมง เรียนที่สถาบัน สัปดาห์ละ 3 วัน สัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน

 

ตารางเรียน

เรียนที่สถาบัน สัปดาห์ละ 3 วัน
     - วันอังคาร, วันพฤหัส | เวลา 18:30 น. - 21:30 น.
     - วันเสาร์ | เวลา 17:30 น. - 21:30 น.

 

ค่าใช้จ่าย
 • ค่าลงทะเบียนแรกเข้าเป็นนักศึกษา จำนวน 2,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)

 • ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ 42,000 บาท (ไม่รวมตำราเรียน)

 

การชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าเล่าเรียน

ผู้สมัครสอบสามารถจ่ายค่าสมัครสอบด้วยตัวเองหรือโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร

เลขที่บัญชี

สาขา

ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

186-101218-3

สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาทร

681-2-08583-0

สาขาสาธร

 • ธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี "โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)"
  สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-101218-3

 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี "โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)"
  สาขาสาธร เลขที่บัญชี 681-2-08583-0


*โอนเงินแล้วกรุณาส่งใบแจ้งโอนเงินมาที่สถาบันฯ ที่ E-mail: [email protected] หรือ แจ้งชำระเงินออนไลน์ได้ที่ แจ้งชำระเงินออนไลน์

 

การสมัครเรียน สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
 • สมัครทาง Website : blcubangkok.com

 • ติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ

 

เอกสารประกอบการสมัคร
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

 • สำเนาบัตรประชาชน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02-211-669
มือถือ : 081-4469894 , 065-2936199, 065-9585999

สแกนเพื่อลงทะเบียนทดลองเรียน BLCU Bangkok

สมัครเรียน คลิกเลย