BLCU BKK Open House ครั้งที่ 2/2564
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง


BLCU BKK Open House ครั้งที่ 2/2564

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วม Open House ครั้งที่ 2/2564

ชื่อ-นามสกุลของท่าน : *

อีเมล์ท่าน : *

เบอร์มือถือ : *

ID LINE : *

อายุ : *

อาชีพ : *

ประสงค์จะเข้าร่วมฟังรอบ : * รอบเช้า , รอบบ่าย