ดาวน์โหลดเอกสาร
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


คู่มือและแบบทดสอบ HSK

คู่มือการสอบ HSK Test ภาษาจีนและอังกฤษ

แบบทดสอบ HSK Test ภาษาจีนระดับ 3

แบบทดสอบ HSK Test ภาษาจีนระดับ 4

แบบทดสอบ HSK Test ภาษาจีนระดับ 5

แผนที่สถานที่สอบและรับสมัคร HSK (โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ)


ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน

ใบสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (.docx) , (.jpeg >> 1/3,2/3,3/3 ) , (.pdf)

หมายเหตุ : เมื่อท่านดาวน์โหลดใบสมัครเรียนและกรอกเอกสารสมัครให้เรียบร้อยแล้ว สแกนเอกสารใบสมัคร Upload เอกสารได้ที่ >> UPLOAD


ดาวน์โหลดปฎิทินของโรงเรียน

ดาวน์โหลด ตารางปฎิทินกำหนดการสอบ HSK+HSKK ประจำปี 2566


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ของสถาบัน

ดาวน์โหลด ใบลาของนักเรียน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอกลับมาศึกษาต่อ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอพักการเรียน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุมัติเลื่อนสอบและสอบซ่อม


ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง ระบบการสอบวัดระดับภาษาจีน Online ที่บ้าน (Home Edition)

HSKExamClient-Home20210830-HW1 (Update 01/03/2022)

วิธีการติดตั้งโปรแกรม HSK Home Edition (Update 03/03/2022)