ตารางเรียนรายวิชา
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ระยะเวลาเทอมการศึกษา
ระยะเวลาเรียน 28 กุมภาพันธ์ - 17 กรกฏาคม 2565

ตารางเรียนมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง วิทยาลัยกรุงเทพ
ระยะเวลาเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2565 - 17 กรกฏาคม 2565