ตารางเรียนรายวิชา
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ระยะเวลาเทอมการศึกษา
ระยะเวลาเรียน 6 กันยายน พ.ศ. 2564 - 22 มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางเรียนมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง วิทยาลัยกรุงเทพ
ระยะเวลาเรียน 6 กันยายน พ.ศ. 2564 - 22 มกราคม พ.ศ. 2565
北京语言大学曼谷学院课程安排表
学期起止日期2021年9月6日-2022年1月22日

北京语言大学曼谷学院课程安排表
    学期起止日期2021年9月6日-2022年1月22日