สมัครสอบ HSK (Step1)
สอบออนไลน์ที่บ้าน (Home Edition)

ระดับที่เปิดสอบ HSK 1-6 (รอบต่อไป) วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 รับสมัคร(จำกัดจำนวน) ที่ระดับละ 40 ท่าน ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน

เลือกระดับสมัครสอบ HSK ที่ต้องการด้านล่างรายละเอียด HSK Home Edition

สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (สอบออนไลน์ที่บ้าน (Home Edition))
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ (Assumption Commercial College (BLCU))

สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (Home Edition)


ค่าสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (Home Edition)
กรุณาเลือกระดับ HSK
ค่าสอบวัด (บาท)
จำนวนรับ (ท่าน)
HSK 1
650
40 ( 0 ยังไม่เปิดรับสมัคร )
HSK 2
910
40 ( 0 ยังไม่เปิดรับสมัคร )
HSK 3
1,170
40 ( 0 ยังไม่เปิดรับสมัคร )
HSK 4
1,560
40 ( 0 ยังไม่เปิดรับสมัคร )
HSK 5
2,080
40 ( 0 ยังไม่เปิดรับสมัคร )
HSK 6
2,600
40 ( 0 ยังไม่เปิดรับสมัคร )

หลังจากประกาศผลสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปในระบบกลางแล้วเลือก “额外成绩报告” เพื่อยื่นคำร้องให้ส่งผลสอบไปทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ผู้สอบระบุ


รายละเอียดของผู้สมัคร

กรุณากรอกข้อมูลในช่อง * ให้ครบถ้วน

ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร (ภาษาไทย) : *

Name-Surname (English) : *

姓-名(中文) :

วัน/เดือน-ปี เกิด : *

สัญชาติ : *

เลขที่บัตรประชาชน : *

เลขที่ passport :


รายละเอียดที่อยู่

บ้านเลขที่ : *

หมู่บ้าน/คอนโดมีเนียม :

ซอย :

ถนน :

ตำบล/แขวง : *

อำเภอ/เขต : *

จังหวัด : *

รหัสไปรษณีย์ : * (กรุณาใส่เพื่อส่งคะแนนสอบทางไปรษณีย์)

อีเมล์ท่าน : *

เบอร์มือถือท่าน : *

ID line : *


รายละเอียดการศึกษา

จบการศึกษาขึ้นสูงสุด : ต่ำกว่ามัธยมปลาย , มัธยมปลาย , ปริญญาตรี , ปริญญาโท , ปริญญาเอก

หมายเหตุ :

  • ไม่สามารถบอกยกเลิกหรือขอคืนเงินค่าสมัครได้ทุกกรณี หากท่านไม่เข้าสอบในรอบที่ได้สมัครไว้ สถานะของท่านคือขาดสอบ
  • ก่อนการสมัครต้องตรวจสอบยืนยันเงื่อนไขการสอบให้เรียบร้อย หลังชำระเงินค่าสมัครแล้วพบว่าขาดคุณสมบัติในการสอบไม่สามารถบอกยกเลิกหรือขอคืนเงินค่าสมัครได้ทุกกรณี
  • ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัคร (ส่งเอกสารครบถ้วน) เต็มจำนวน

รับทราบข้อมูล