เกี่ยวกับเรา
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1962 เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติโดยเฉเพาะ มีประสบการณ์มากว่า 57 ปี มีการศึกษาค้นคว้าวิธีการสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติให้ได้ผลตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ในระยะเวลา 56 ปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาจากประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 183 ประเทศ มาศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้ จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีมากกว่า 200,000 คน ปัจจุบันแต่ละปีจะมีนักศึกษาชาติต่าง ๆ ประมาณ 8,000 คน และนักศึกษาจีนอีกประมาณ 6,000 คน ศึกษาที่สถาบันแห่งนี้

นอกจากจะเปิดสอนวิชาด้านภาษาและวัฒนธรรมแล้ว ยังเปิดสอนวิชาไอที และการเงิน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทถึงปริญญาเอก นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นอีกมากมายให้เลือกเรียน มหาวิทยาลัยจัดตั้งสาขานอกประเทศแห่งแรกที่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น จัดตั้งสาขาที่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2545 โดยมี คุณสนั่น อังอุบลกุล เป็นประธานคณะกรรมการบริหารสาขา

 

ความเป็นมา มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


 

ที่นี้ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยสอนภาษาจีนอันดับต้นจากประเทศจีน


มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ ดำเนินภาระกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและวัฒนธรรมให้กับเยาวชนและคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง จัดสอนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ และภาษาจีนทั่วไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ให้กับบุคคลทั่วไป ผู้บริหารระดับสูงและนักธุรกิจในแต่ละสาขาอาชีพ มีผู้สำเร็จการศึกษาไปมากกว่า 1,000 คน นอกจากนี้สถาบันยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK แต่งตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการจีนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนดังกล่าวมากกว่า 7,000 คน


ความร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
1. มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  • มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


2. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

  • โรงเรียนมังกรกมลาวาส


3. หน่วยงาน/องค์กร
  • หอการค้าไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก

  • มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

  • มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งรับนักศึกษาตั้งแต่หลักสูตรระยะสั้น ระยะกลาง ตลอดจนถึงระดับปริญญาตรี โท และเอก และการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยครบครัน คุณภาพการสอนเป็นที่ยอมรับว่าดีเลิศในวงการการศึกษาทั้งในและนอกประเทศความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

 

( พิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง )


ศาสตราจารย์ ฉวี่เต๋อหลิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (แถวหน้าคนที่ 4 นับจากซ้ายมือ) และ ภราดาบัญญัติ โรจนารุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (แถวหน้าคนที่ 4นับจากขวามือ) ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือทางการศึกษาต่อกันในวันที่ 30 เมษายน 2544 ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ที่กรุงปักกิ่ง โดยมี ฯพณฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรไทยประจำประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (แถวหน้าคนที่ 5 นับจากซ้ายมือ) เป็นสักขีพยานคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเยือนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

หลังจากการเยือนมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งครั้งแรกของคณะเดินทางเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ และได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือทางการศึกษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 เสร็จสิ้นแล้ว

ทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งได้ส่งคณะผู้แทนมาเยือนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเป็นครั้งแรกเพื่อเจรจาโครงการความร่วมมือต่อระหว่างวันที่ 2 ถึง 9 กรกฎาคม พ.ศ.2544 ในการเยือนครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ประสพความสำเร็จในข้อตกลงต่าง ๆ และได้ลงนามสัญญาความมือทางการศึกษาต่อกัน

 

( พิธีลงนามในสัญญาความมือทางการศึกษา )


พิธีลงนามในสัญญาความมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2544 โดยภราดาบัญญัติ โรจนารุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและ Prof. Lin Guoli รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง โดยมี ฯพณฯ ฉินอวี่เซิน อัครราชทูตฝ่ายวัฒนธรรมประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย (คนแรกจากขวา) เป็นสักขีพยานพิธีเปิดป้ายสำนักงานมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งที่กรุงเทพ

 

( ภาพพิธีเปิดป้ายสำนักงานมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งที่กรุงเทพ
เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2545 โดยมี ฯพณฯ เอี้ยนถิงอ้าย
เอกอัครราชทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยเป็นประธานในพิธี )จากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการสู่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

     เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2546 ทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งได้เซ็นสัญญาความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีภาษาจีนทางธุรกิจร่วมกัน

 

( ภาพพิธีเซ็นสัญญาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
พิธีเซ็นสัญญาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และศาสตราจารย์ ดร. ฉวี่เต๋อหลิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง )