แจ้งการชำระเงิน
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าเล่าเรียน (นักศึกษาใหม่)


ชื่อ-นามสกุลของท่าน : *

อีเมล์ท่าน : *

เบอร์มือถือท่าน : *


รายละเอียดหลักสูตรที่สมัคร

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป (ต่อยอดปริญญาตรี)


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด (เน้นการสนทนาทางธุรกิจ)


หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (วันอาทิตย์)


หลักสูตรวรรณกรรมและปรัชญาจีน


หลักสูตรการออกเสียงภาษาจีนพินอินเร่งรัด


หลักสูตรภาษาจีนรวมทักษะแบบเร่งรัด


โอนที่ธนาคาร : *

จำนวนเงิน : *

หากต้องการรับใบเสร็จในนามบริษัท โปรดระบุ :

แนบไฟล์ (Slip Banking) : *
* กรุณาแนบไฟล์ สำเนาใบโอนเงินชำระค่าสมัคร .jpg เท่านั้น