บรรยากาศภายในสถาบัน
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯบรรยากาศบริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

บรรยากาศภายนอก มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
บรรยากาศภายนอก มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

 

บริเวณโดยรอบสถาบัน


บรรยากาศภายนอก มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

 

บริเวณโดยรอบสถาบัน


บรรยากาศภายนอก มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
บรรยากาศภายนอก มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

 

ที่จอดรถกว้างสะดวก สบาย


สถานที่สำหรับอ่านหนังสือ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
สถานที่สำหรับอ่านหนังสือ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

 

สถานที่สำหรับอ่านหนังสือ และ สวนหย่อม


สถานที่สำหรับอ่านหนังสือ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
สถานที่สำหรับอ่านหนังสือ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

 

สถานที่สำหรับอ่านหนังสือ และ สวนหย่อมสำนักงานบริการนักศึกษา One Stop Service
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

สำนักงานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
สำนักงานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

 

 


สำนักงานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
สำนักงานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

 

 


สำนักงานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
สำนักงานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

 

 


สำนักงานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
สำนักงานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

 

 


สำนักงานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
สำนักงานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

 

 บรรยกาศภายในห้องเรียน
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

 

 


ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

 

 


ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

 

 


ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

 

 


ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

 

 


ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

 

ห้องคอมพิวเตอร์


ห้องพักนักศึกษา ทานเครื่องดิ่มและอาหารว่าง
ห้องพักนักศึกษา ทานเครื่องดิ่มและอาหารว่าง

 

Coffee Room