VDO BLCU Bangkok
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

ย้อนฟังบรรยาย กิจกรรม BLCU Bangkok Open House 2023

"ย้อนฟังบรรยาย กิจกรรม BLCU Bangkok Open House 2023 แนะนำรายละเอียดหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2023 ที่ผ่านมา"

Update 2023-01-18 15:42:43 น. ,  View (295)

รับชมเพิ่มเติม

บรรยากาศกิจกรรม BLCU Bangkok Open House 24 July 2022 (รับชมย้อนหลัง)

"คนที่รู้ภาษาจีน มักจะได้เปรียบอยู่เสมอ เพราะสามารถเข้าใจและสื่อสารโต้ตอบได้ทันที แล้วคุณจะยอมปิดโอกาสให้ตัวเองได้อย่างไร มาเพิ่มทักษะด้านภาษาจีนกับ BLCU Bangkok กันเถอะ"

Update 2022-07-26 00:17:26 น. ,  View (582)

รับชมเพิ่มเติม

หลักสูตรแปลไทย-จีน (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้)

"หลักสูตรแปลไทย-จีน (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้) การแนะนำประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เช่น อาหาร ขนบธรรมเนียม ประเพณีเทศกาล ลักษณะเด่นของคนไทย การเมือง ศาสนา และการศึกษา เป็นต้น เรียนจบได้รับประกาศนียบัตรจาก BLCU BKK คุณสมบัติ ควรมีพื้นฐานภาษาจีนระดับกลาง หรือ เทียบเท่า HSK 3 ขึ้นไป"

Update 2022-07-17 11:46:30 น. ,  View (470)

รับชมเพิ่มเติม

BLCU Bangkok เปิดสอน หลักสูตรการออกเสียงภาษาจีนพินอินเร่งรัด

"คุณหรือเปล่าที่ออกเสียงภาษาจีนยังไม่ชัด ผันเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีนผิดอยู่บ่อย ๆ สับสนพยัญชนะและสระ หรือ คุณหรือเปล่า ที่เคยเรียนพื้นฐานภาษาจีนมาแล้ว แต่ลืมการออกเสียงไปหมดแล้ว อยากรื้อฟื้น อยากกลับมาออกเสียงภาษาจีนได้อย่างมั่นใจและถูกต้องอีกครั้ง หลักสูตรนี้อาจจะเหมาะกับคุณ"

Update 2022-07-17 11:43:35 น. ,  View (451)

รับชมเพิ่มเติม

หลักสูตรเรื่องน่ารู้ประเทศจีน (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้)

"หลักสูตรเรื่องน่ารู้ประเทศจีน (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้) ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศจีน ประวัติศาสตร์และสภาพสังคมปัจจุบัน เศรษฐกิจและการเมือง วัฒนธรรมจีน เป็นต้น เรียนจบได้รับประกาศนียบัตรจาก BLCU BKK"

Update 2022-07-17 11:40:51 น. ,  View (340)

รับชมเพิ่มเติม

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป (วันอาทิตย์) เปิดรับสมัครแล้ว

"หลักสูตรภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป (วันอาทิตย์)(เปิดรับสมัครแล้ววันนี้) เพื่อตอบสนองบุคคลทั่วไปที่มีเวลาเรียนน้อย แต่ต้องการเรียนให้สามารถฟังและพูดภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ตั้งระดับพื้นฐาน จนถึงอ่านและเขียนได้ในระดับกลางและสูง"

Update 2022-07-17 11:27:35 น. ,  View (322)

รับชมเพิ่มเติม

หลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจ (ต่อยอดปริญญาตรี) (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้)

"มองทางซ้ายก็บริษัทของจีน...มองทางขวาก็ภาษาจีน รู้สึกว่ารอบๆตัวเราเป็นจีนไปหมดเลยใช่ไหม แสดงว่าภาษาจีนสำคัญและมีบทบาทมากขึ้น อย่ารอช้า มาเรียนภาษาจีน เพื่อพัฒนาและเพิ่มโอกาสให้ตัวเองกันดีกว่า... "

Update 2022-07-17 11:25:50 น. ,  View (297)

รับชมเพิ่มเติม

image