สมัครสอบ HSK
สอบออนไลน์ที่บ้าน (Home Edition)


การสอบ HSK 4-5 Online ที่บ้าน (Home Edition)

ระดับที่เปิดสอบ HSK4,5 + HSKK (วันสอบรอบต่อไป) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 (จำกัดจำนวน) ที่ระดับละ 60 ท่าน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 11:00น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 17:00น. (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)

@สอบ HSK ระดับ 4-5 Online ที่บ้านของผู้สอบ


สมัครสอบ HSK 4-5 Online ที่บ้าน (Home Edition)


การสอบ HSK 7-9 Online ที่บ้าน (Home Edition)

ระดับที่เปิดสอบ HSK7-9 (วันสอบ) วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 / เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 11:00น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 17:00น. (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)

@สอบ HSK ระดับ 7-9 Online ที่บ้านของผู้สอบ


สมัครสอบ HSK 7-9 Online ที่บ้าน (Home Edition)