หลักสูตรวรรณกรรมและปรัชญาจีน

 


กำลังเปิดรับสมัคร!!
เวลาเรียน ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. ระยะเวลา 3 ชั่วโมง รวม 54 ชั่งโมง


Update Time : 2024-01-23 08:26:34 น. ,  View (6527)


 

北京语言大学曼谷学院

为满足泰国各界高层次汉语人才继续提升汉语言实际运用能力,深入学习中华文化的需求,于2022年春季,在继续开设HSK1-6级课程班的基础上,增设“高级汉语研修班”课程。

课程名称:
古文初渡+话题口语

课程简介:
本课程针对学员实际汉语、文化水平,根据泰国学生学习的特点,遵循先易后难,由浅入深的原则,选择部分中国古代汉语中的经典文章进行详细解读。以此帮助学员逐步认识中国的“古文”,掌握古汉语的基础知识,引导大家从不同侧面、不同角度认知中国思想文化的核心;学习过程中,学员也必然得到“美”的享受。

课程设置:
本课程由名家名篇、成语典故、明清小说、诗词赏析、经典语录等几个单元组成。

教学目标:
本课程通过网络直播方式,由老师带领学员逐字逐句地研读古文原文,做到“字、词、句”落实,以保证学员充分理解文章原意。在此基础上,进行课堂讨论、解惑释疑。通过以上话题的讨论,重点在于提高学员读与说的能力,以及思与辩的能力,不仅仅是语言技能的单项训练。通过讨论与交流,使大家开阔视野,拓展思路,增长知识。

授课方式:
网络直播授课。

授课时间:
每周日早9:00-12:00授课3小时,共计18次。
注:10人以上开班授课。แนะนำหลักสูตรภาษาจีนชั้นสูง
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพ

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีความรู้ภาษาจีนระดับสูงจากทุกสาขาอาชีพในประเทศไทยเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาจีนและเรียนรู้วัฒนธรรมจีนในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง ในเทอมใหม่จะเริ่ม 17 มีนาคม 2567 นี้ ทางสถาบันเปิดหลักสูตร “ภาษาจีนชั้นสูง” เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สามารถเรียนต่อเนื่องหลังเรียนจบระดับ HSK 6 ของหลักสูตรพื้นฐาน HSK 1-6 เดิม

ชื่อหลักสูตร : วรรณกรรม และ ปรัชญาจีน

แนะนำหลักสูตร :
หลักสูตรนี้  ผู้สอนจะเลือกบทความจากภาษาจีนยุคเก่าที่เหมาะสมกับผู้เรียน ใช้วิธีสอนแบบวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อช่วยให้นักเรียนค่อย ๆ เรียนรู้และเข้าใจ "ภาษาจีนยุคเก่า" เข้าใจถึงแก่นแท้ของปราชญา ความคิดและวัฒนธรรมจีนจากแง่มุมต่าง ๆ ในยุคโบราณ โดยจะสอนตามระดับพื้นฐานความรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีนของผู้เรียน  ใช้หลักการสอนจากง่ายไปยาก จากตื้นไปลึก ในกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนจะดื่มด่ำกับความสุนทรีย์ ของภาษาจีนยุคเก่า

การออกแบบหลักสูตร :
หลักสูตรนี้ประกอบด้วยบทเรียนที่หลากหลาย อาทิเช่น บทความจากกวีที่มีชื่อเสียง สำนวนสุภาษิต นวนิยายในราชวงศ์หมิงและชิง การดื่มด่ำในบทกวี และคำพูดอมตะของคนยุคเก่า เป็นต้น

วัตถุประสงค์การเรียนการสอน :
หลักสูตรนี้ใช้วิธีสอนแบบออนไลน์ โดยอาจารย์จะนำนักเรียนเรียนรู้บทความต้นฉบับของภาษาจีนยุคเก่า อธิบาย "ตัวอักษร คำ และประโยค" ให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ ให้นักเรียนสามารถถามข้อสงสัย ถกความหมายความเข้าใจในหัวข้อที่เรียน ซึ่งเป็นวิธีฝึกฝน เรียนรู้ภาษาที่ได้ผลที่สุด จากการบรรยายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทุกคนจะได้เปิดหูเปิดตา เปิดกว้างทางความคิด และเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาความคิดอ่านอย่างได้ผล

วิธีการสอน :
สอนแบบออนไลน์

เวลาเรียน :
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 18 ครั้ง

ค่าเล่าเรียน : 20,000 บาท ต่อการเรียน 18 ครั้ง หรือ 54 ชั่งโมง

หมายเหตุ : เปิดชั้นเรียนเมื่อครบ 10 คนขึ้นไปสมัครเรียน คลิกเลย