วิธีการชำระเงิน

การชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าเล่าเรียน โดยการโอนเงินเข้า ดังนี้

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
สาขาสี่พระยา

ชื่อบัญชี มูลนิธิส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม
เลขที่บัญชี 20-0280798-8


กดเพื่อแจ้งการชำระเงิน ออนไลน์