ตารางเรียนหลักสูตร วรรณกรรม และ ปรัชญาจีน
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ