ปฎิทินตารางเรียน/สอบ
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจ (ต่อยอดปริญญาตรีได้)
ปีการศึกษา 2566 

ตารางเรียนภาษาจีนธุรกิจต่อยอดปริญญาตรี
ระยะเวลาเรียน 27 กุมภาพันธ์ - 16 กรกฏาคม 2566 

ตารางสอบ HSK 2567 วัดระดับความรู้ภาษาจีนระบบข้อเขียน
ประจำปี พ.ศ. 2567(HSK+HSKK) 

ตารางสอบ HSK 2566 วัดระดับความรู้ภาษาจีนระบบข้อเขียน
ประจำปี พ.ศ. 2566(HSK+HSKK) 

ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (HSK 1 – HSK 6)
เดือนกันยายน 2566 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2567 / เรียนวันอาทิตย์ เวลา 9:00-12:00 น. 

ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด (เน้นการสนทนาทางธุรกิจ)
นักเรียน หลักสูตรระดับต้น level 1 , ระดับต้น level 2 , ระดับกลาง level 1 , ระดับสูง level 1 

ตารางเรียนหลักสูตร Pin-in เร่งรัด
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 10:00 - 12:00 น. ที่ห้องเรียนสถาบัน Blcu Bangkok เป็นเวลา 5 ครั้ง หรือ 10 ชั่วโมง 

ตารางเรียนหลักสูตรภาษาจีนรวมทักษะแบบเร่งรัด
ระดับต้น เทอม 1 (12สัปดาห์)
           เรียนออนไลน์ ทุกวันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ เวลา 19.00-21.00 น.  

           ระดับต้น เทอม 2 (16สัปดาห์)
           เรียนออนไลน์ ทุกวันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 19.00-21.00 น.