หลักสูตรของเรา
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


หลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจ (ต่อยอดปริญญาตรีได้)

เรียนภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด และเป็นระบบตามหลักสูตรและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง หลักสูตรออกแบบมาเพื่อกลุ่มบุคคลที่กำลังทำงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและติดต่อสื่อสารกับคนจีน

Update 2023-08-09 14:55:35 น. ,  View (34296)


กำลังเปิดรับสมัคร!!
ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์ (260 ชั่วโมง) เรียนสัปดาห์ละ 4 วัน (13 ชั่วโมง)
วันจันทร์ เวลา 18:30-21:30 น. / วันพุธ เวลา 18:30-21:30 น. / วันศุกร์ เวลา 18:00-22:00 น. / วันอาทิตย์ เวลา 9:00-12:00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม        สมัครทันที

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด (เน้นการสนทนาทางธุรกิจ)

เป็นหลักสูตรทางเลือกให้นักธุรกิจหรือผู้ที่ต้องการทำการค้ากับประเทศจีน ที่มีเวลาจำกัด สามารถเรียนภาษาจีนที่ใช้ทางธุรกิจได้ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงชั้นสูง โดยจะเน้นการสอนสนทนาเป็นสำคัญ

Update 2023-12-09 12:36:47 น. ,  View (34383)


กำลังเปิดรับสมัคร!!
เปิดเรียน วันที่ 20 มกราคม 2567
หลักสูตร ระดับต้น level 2 / ระดับ level 4 / ระดับกลาง level 4 / ระดับสูง level 4
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. ( 10 สัปดาห์ /30 ชั่วโมง)

ข้อมูลเพิ่มเติม        สมัครทันที

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป (วันอาทิตย์)

หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป(วันอาทิตย์) เพื่อตอบสนองบุคคลทั่วไปที่มีเวลาเรียนน้อย แต่ต้องการเรียนอย่างเร่งรัดให้สามารถฟังและพูดภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งระดับพื้นฐาน จนถึงอ่านและเขียนได้ในระดับกลางและสูง

Update 2024-01-10 21:08:06 น. ,  View (89959)


กำลังเปิดรับสมัคร!!
เปิดเรียน วันที่ 10 มีนาคม 2567
เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 12:00 น. (18 สัปดาห์)

ข้อมูลเพิ่มเติม        สมัครทันที

หลักสูตรการออกเสียงภาษาจีนพินอินเร่งรัด

เป้าหมายของหลักสูตรนี้ เพื่อสอนระบบพินอินทั้งระบบ โดยใช้เวลา 10 ชั่วโมง นักศึกษาจะเรียนรู้ระบบพินอินทั้งระบบได้ครบทุกเสียง วิธีการออกเสียงของแต่ละเสียง วิธีการสะกดและตำแหน่งการใส่เสียงวรรณยุกต์ การเปลี่ยนเสียงของวรรณยุกต์เป็นต้น โดยครูสอนจะดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล จนกว่าจะเป็นทุกคน

Update 2023-02-01 09:24:49 น. ,  View (4755)


กำลังเปิดรับสมัคร!!
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 10:00 - 12:00 น. ที่ห้องเรียนสถาบัน Blcu Bangkok เป็นเวลา 5 ครั้ง หรือ 10 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติม        สมัครทันที

หลักสูตรปริญญาตรี 1 + 3

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เป็นมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงศึกษาธิการจีน และเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งเดียวในประเทศจีนที่มีภาระกิจให้การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนกับคนต่างชาติ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ "สหประชาชาติน้อย"

Update 2023-08-09 23:23:03 น. ,  View (13308)


(สาขาภาษาจีน) เปิดเรียนเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ของทุกปี

ข้อมูลเพิ่มเติม        สมัครทันที

หลักสูตรแปลไทย-จีน

ใช้ตำราเรียนที่เรียบเรียงโดยผู้เชียวชาญจาก BLCU ปักกิ่ง ร่วมกับ BLCU BKK โดยเฉพาะ สอนโดยอาจารย์ชาญชัย ลีลาวัฒนสุข ผอ.ฝ่ายไทย BLCU BKK

Update 2024-01-06 12:20:33 น. ,  View (11450)


กำลังเปิดรับสมัคร!!
เปิดเรียน วันที่ 7 มีนาคม 2567
เรียนออนไลน์ ทุกวันพฤหัสบดี | เวลา 18:30-21:30 น. (รวม 30 ชั่วโมง)

ข้อมูลเพิ่มเติม        สมัครทันที

หลักสูตรภาษาจีนรวมทักษะแบบเร่งรัด

ปัจจุบันกระทรวงศึกษาจีน ได้กาหนดความรู้ขั้นต่าที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในจีนที่ระดับ HSK4 ซึ่ง นักเรียนมัธยมปลายของไทยส่วนใหญ่ยังมีพื้นความรู้ไม่ถึง ทางสถาบันจึงริเริ่มเปิดหลักสูตรอบรมภาษาจีน ตั้งแต่พื้นฐานจนถึง ระดับ HSK4 หรือสูงกว่า เพื่อให้นักเรียนที่จะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในจีนสามารถไปเข้าเรียนได้

Update 2023-10-19 23:04:58 น. ,  View (5086)


กำลังรับสมัคร!!
เรียนจบ 4 เล่ม ใช้เวลา 15 เดือน หรือประมาณ 1 ปี 3 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม        สมัครทันที

หลักสูตรวรรณกรรมและปรัชญาจีน

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีความรู้ภาษาจีนระดับสูงจากทุกสาขาอาชีพในประเทศไทยเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาจีนและเรียนรู้วัฒนธรรมจีนในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง ในเทอมใหม่ที่จะเริ่มเดือนมีนาคม 2022 นี้ ทางสถาบันเปิดหลักสูตร “ภาษาจีนชั้นสูง”

Update 2024-01-23 08:26:34 น. ,  View (6212)


กำลังเปิดรับสมัคร!!
เวลาเรียน ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. ระยะเวลา 3 ชั่วโมง รวม 54 ชั่งโมง

ข้อมูลเพิ่มเติม        สมัครทันที

ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ ภาษาจีน HSK 1-6 (Paper based test)

HSK คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศ BLCU Bangkok เป็นตัวแทนจัดสอบการวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ในเขตกรุงเทพฯ

Update 2024-04-08 12:00:02 น. ,  View (563596)


กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 (Paper based test สอบที่สนามสอบ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ถึง วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:00น. เป็นต้นไป (ปิดรับสมัครทันที เมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)

หมายเหตุ : เปิดรับสมัครสอบระดับ HSK 1-6

ข้อมูลเพิ่มเติม        สมัครสอบ HSK 1-6 คลิกเลย

การสอบ HSK 4-5 Online ที่บ้าน (Home Edition)

การสอบ HSK Online ที่บ้าน(Home Edition) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

Update 2023-07-29 11:29:02 น. ,  View (146962)


ระดับที่เปิดสอบ HSK4,5 + HSKK (วันสอบรอบต่อไป) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 (จำกัดจำนวน) ที่ระดับละ 60 ท่าน (ปิดรับสมัครแล้ว กรุณาสมัครในรอบถัดไป)

ข้อมูลเพิ่มเติม        สมัครสอบ HSK 4-5 (Home Edition) คลิกเลย

การสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลาง YCT

YCT หรือ Youth Chinese Test คือ การสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลางสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่อายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่

Update 2024-01-05 11:47:39 น. ,  View (10527)


กำหนดวันสอบ YCT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 (Paper based test สอบที่สนามสอบ) (ปิดรับสมัครแล้ว กรุณาสมัครในรอบถัดไป)

ข้อมูลเพิ่มเติม        สมัครสอบ YCT 1-4 คลิกเลย

ทุนการศึกษา ค่ายฤดูใบไม้ผลิสำหรับเยาวชนต่างชาติ "สะพานสู่ภาษาจีน"

โครงการเยาวชนต่างชาติมาประเทศจีน "สะพานสู่ภาษาจีน เรียนรู้จากอดีตสู่ปัจจุบัน วัฒนธรรมจีนหลากหลาย" ปี 2024 มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สถาบันภาษาจีนประยุกต์

Update 2024-03-07 00:29:42 น. ,  View (2125)


ข้อกำหนดของนักเรียน : นักเรียนต่างชาติที่มี HSK ระดับ 3 ขึ้นไปและมีหนังสือเดินทาง ระยะเวลาโครงการ : 14 เมษายน ถึง 27 เมษายน (รวม 2 สัปดาห์ 14วัน)

ข้อมูลเพิ่มเติม        

image