สมัครสอบ HSK & YCT
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ ภาษาจีน HSK 1-6 (Paper based test)

กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 (Paper based test สอบที่สนามสอบ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 11:00น. เป็นต้นไป (ปิดรับสมัครทันที เมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)

@สนามสอบ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ ซอยสาธร 13


สมัครสอบ HSK @สนามสอบ BLCU Bangkok


การสอบ HSK 4-5 Online ที่บ้าน (Home Edition)

ระดับที่เปิดสอบ HSK4,5 + HSKK (วันสอบรอบต่อไป) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 (จำกัดจำนวน) ที่ระดับละ 60 ท่าน (ปิดรับสมัครแล้ว กรุณาสมัครในรอบถัดไป)

@สอบ HSK ระดับ 4-5 Online ที่บ้านของผู้สอบ


สมัครสอบ HSK 4-5 Online ที่บ้าน (Home Edition)


การสอบ HSK 7-9 Online ที่บ้าน (Home Edition)

ระดับที่เปิดสอบ HSK7-9 (วันสอบ) วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 (ปิดรับสมัครแล้ว กรุณาสมัครในรอบถัดไป)

@สอบ HSK ระดับ 7-9 Online ที่บ้านของผู้สอบ


สมัครสอบ HSK 7-9 Online ที่บ้าน (Home Edition)


การสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลาง YCT

กำหนดวันสอบ YCT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 (Paper based test สอบที่สนามสอบ) (ปิดรับสมัครแล้ว กรุณาสมัครในรอบถัดไป)

@สนามสอบ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ ซอยสาธร 13


สมัครสอบ YCT @สนามสอบ BLCU Bangkok