ตารางสอบ HSK+HSKK 2023
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ตารางสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระบบข้อเขียน ประจำปี พ.ศ. 2566(HSK+HSKK)

เวลาสอบ
รอบเช้า
ระดับ HSK+KSKK
เวลาสอบ
HSK 2
9.00-9.50 น.
HSK 4
9.00-10.45 น.
HSK 6
9.00-11.20 น.
HSKK ระดับกลาง
11.00-11.23 น.

รอบบ่าย
ระดับ HSK+KSKK
เวลาสอบ
HSK 1
13.30-14.10 น.
HSK 3
13.30-15.00 น.
HSK 5
13.30-15.35 น.
HSKK ระดับต้น
15.30-16.20 น.
HSKK ระดับสูง
16.50-17.35 น.
วันปิดรับสมัครสอบ
  • 1. การสมัครด้วยตนเองทางออนไลน์ทาง chinesetest.cn จะปิดรับสมัครตามวันที่ตารางกำหนด

  • 2. การให้ศูนย์สอบเป็นผู้สมัครให้ จะปิดรับสมัครก่อนวันสอบ 30 วัน