หลักสูตรการออกเสียงภาษาจีนพินอินเร่งรัด

 


กำลังเปิดรับสมัคร!!
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 10:00 - 12:00 น. ที่ห้องเรียนสถาบัน Blcu Bangkok เป็นเวลา 5 ครั้ง หรือ 10 ชั่วโมง


Update Time : 2023-02-01 09:24:49 น. ,  View (5174)


 

ตารางเรียนหลักสูตร Pin-in เร่งรัด
จุดประสงค์

ปัจจุบัน การเรียนระบบพินอินในระบบนั้น จะเรียนเป็นส่วน ๆ ตามที่ตำราเรียบเรียงไว้ เมื่อเรียนจบแล้ว นักศึกษาจะยังสับสนกับระบบพินอินทั้งระบบ และเมื่อเวลาผ่านไป จะมีการลืมไปบางส่วน  บางคนเคยเรียนระบบเก่าและมาแทรกชั้น จึงไม่รู้ระบบพินอินทั้งระบบ ทำให้ติดขัดในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 

เป้าหมายของหลักสูตรนี้ เพื่อสอนระบบพินอินทั้งระบบ โดยใช้เวลา 10 ชั่วโมง นักศึกษาจะเรียนรู้ระบบพินอินทั้งระบบได้ครบทุกเสียง วิธีการออกเสียงของแต่ละเสียง วิธีการสะกดและตำแหน่งการใส่เสียงวรรณยุกต์ การเปลี่ยนเสียงของวรรณยุกต์เป็นต้น โดยครูสอนจะดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล จนกว่าจะเป็นทุกคน

จุดเด่นเนื้อหาหลักสูตร
  • ระบบพินอินทั้งระบบในเวลาสิบชั่วโมง
  • ฝึกเทคนิคการออกเสียงที่คนไทยมักจะออกเสียงผิด
  • ระบบพินอินทั้งระบบในเวลาสิบชั่วโมง
  • แนะการใช้แอปพลิเคชั่น และเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยการเรียนพินอิน และสามารถศึกษาด้วยตัวเองได้หลังจบหลักสูตรเหมาะสำหรับผู้เรียนประเภทใด
  • นักศึกษาที่ยังไม่เคยเรียนระบบพินอิน
  • นักศึกษาที่เคยเรียน แต่ยังไม่เข้าใจระบบพินอินทั้งระบบ
  • นักศึกษาที่ยังออกเสียงบางเสียงผิด และต้องการการแก้ไข
  • นักศึกษาที่เคยเรียนแล้ว แต่ลืมไปมากแล้ว ต้องการทบทวนใหม่


วันและเวลาเรียน
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 10:00 น. - 12:00 น. ที่ห้องเรียนสถาบัน Blcu Bangkok
เป็นเวลา 5 ครั้ง หรือ 10 ชั่วโมง


ค่าเล่าเรียน  5,000 บาท  (รับจำนวนจำกัด)
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 2,000 บาท (ชำระครั้งเดียว)
หมายเหตุ : นักศึกษาเก่าและปัจจุบันยกเว้นค่าลงทะเบียนแรกเข้า


การติดต่อสมัครเรียน http://www.blcubangkok.com/admissions.php 
 

สมัครเรียน คลิกเลย